S.S.S

ZERUST literatüründe belirtildiği şekilde ZERUST VCI filmlerin klimatize edilmemiş ortamda ortalama 30°C sıcaklıkta kullanımda ki ömrü 5 yıldır. Bu kullanım ömrü 1980 senesinde NTIC labaratuvarlarında su sisleme haznelesinde ki hızlandırılmış korozyon etkime şartları altındaki testlerin sonuçlarından ilk olarak elde edilmiştir. Haznenin işletme şartları NTIC literatüründe tanımlanmaktadır.

Test sonuçları da ZERUST Demir(Ferrous) filmlerinin çelik(1010 alaşımlarının) 6 ay için korunmasındaki verileri göstermektedir (hızlandırılmış korozyon testleri). NTIC’in bilinen ve kabul edilen test methodu 1 aylık test haznesinde ki işlem yaklaşık olarak 1 yıllık koruma ömrüne denk gelmektedir. Bu bilgi baz alındığında filmlerin koruma ömrü belirlenmiş olur.

ZERUST filmler Amerika Birleşik Devletlerinde 1980 yılından bu yana ve tropikal iklimlerde 8 yılın üzerinde askeri ve sivil amaçlı parça ve ekipmanları başarıyla korunmaktadır.

ZERUST kullanan ana otomobil üreticisi uluslar arası bir firma NTIC’a ZERUST filmlerin kullanımda 10 yıl süreyle koruma sağladığını da bildirmiştir (kullanımda bu sonuç alınmıştır).
NTIC’e göre böyle durumlar normal bir çevre ortamı değildir ve koruma için istenilen şartlar değildir.

NTIC bu tip ekstrem şartları içerebilen nakliye, depolama gibi durumlarda ve özel şartlarında ki çok değişken sıcaklık ve nem değerlerinde filmleri izleyebilmektedir. Fakat şu ana kadar herhangi bir olumsuz sonuç ve değer alınamamıştır.
Bu soruyu cevaplandırmak için aşağıdaki farklı durumları değerlendirelim;

Örnek 1: Açık ve yayılmış olarak ortama bırakılmış ZERUST filmlerde; Bu örnekteki gibi ZERUST filmlerin ortamdan direk etkileneceğinden böyle bir depolama doğru değildir (soru 2’ye bakınız).

Örnek 2: Rulo halinde ortama bırakılmış ZERUST filmlerde; Rulonun yanlızca ortamla temas eden en dış kısmı çevre şartlarından direk olarak etkilenebilir, fakat içte kalan yüzeyler etkilenmemektedir.

Örnek 3: Açılmamış ve ortamla temas etmeyen ZERUST filmler, örneğin kapalı karton kutularda, sarılmış olarak v.s. korunmuş ZERUST filmlerde; Raf ömrü bu tip şartlar için limitsizdir. Çünkü film VCI buharını paketin iç haznesinde ki buhar emişi duruncaya kadar ki doymuş hale gelinceye kadar yayacaktır. Bu şartlarda nemin varlığı azaltılarak sıfır olana kadar VCI molekülleri yer alacaktır. Filmin tekrar VCI molekülleri yerleştirmeye herhangi bir gereksinimi olmayacak ve bundan dolayı da VCI moleküllerinin yayılımı sona erecektir. İstenilen kural bundan dolayıdır ki ZERUST filmlerin kapalı kutular içinde depolanarak çok uzun süre raf ömrüne ulaşması yönündedir.
Endüstriyel uygulamalarda ki paketleme filmleri düşük ve yüksek yoğunluklardaki polietilen reçinelerden üretilirler ve bundan dolayı yüksek orandaki neme karşı dayanım gösterirler fakat bu komple bir şekilde değildir. Atmosferik nem doğal olarak bir film torbasının içerisinde bulunur. Torbadaki nemin varlığı yüzeysel taşımalarda, özellikle ekvatoru geçen taşımalarda beklenilebilir. ZERUST filmler torbanın içerisine nemin filmden doğru girmesini önleyecektir. Ağzı doğru kapatılmamış ve delik olan torbalara nem girişi olduğu zaman korozyon problemi ortaya çıkar. Torba içerisine geçen hava hareketinden kesinlikle sakınılmalıdır.
Malzemenin hiçbir şekilde oluklu karton(kutu), kağıt veya ahşap gibi ambalaj malzemelerine temas etmesine müsaade edilmemelidir. VCI filmler ambalaj malzemesi üzerine serilmeli veya kaplanmalı ve sonra korunacak malzeme VCI’lı filmlerin üzerine oturtulmalıdır. Buna rağmen VCI’lı film veya eleman sıranın üst kısmına da konularak aynı şekilde dikey sıradaki malzemenin üst yüzeyi ambalaj malzemesine temas ettirilmemelidir. Diğer bir yaklaşım ise oluklu levhanın bir ZERUST filmden torba içerisine yerleştirilerek her iki tarafı da kaplanmış olabilecektir.
Eğer piyasada ki tüm VCI formülasyonları aynı olsaydı “standart” veya “tanımlanmış” bir oranda m³ başına istenilen VCI oranından bahsedilebilirdi bu tek formülasyon da piyasada kimyasal DICHAN olarak tanımlanırdı (DICHAN Shell Petrol’ün geliştirdiği kullanılan lisanslı bir korozyon testidir). Buna rağmen, onlarca yıldan beri her VCI firması kendi VCI formülasyonunu özelliklerine göre geliştirmişlerdir. Bu formülasyonlar onların kendi teknik karakteristikleri ve hacim başına bir standart oluşturmayan VCI yüklemesidir. %X oranında yüklenen bir VCI formülasyonu aynı %X oranında yüklenen farklı bir formülasyonu sağlamayabilir. Sürekli bir şekilde kullanılacak yöntem; VCI formülasyonunun etkisini her yönüyle ele alarak diğer ürüne göre tartışmaktır. VCI’ın etkisi bir film içerisinde ki VCI oranı olarak ölçülmez. Film içerisindeki VCI oranı yanlızca ürünün koruma ömrü olarak ele alınır.
Bu konuda herhangi bir oran belirtmek mümkün değildir. Çünkü pakette bulunan nem oranı, paketin içerisine hücum eden nemin hızından daha az önem taşımaktadır. Örneğin, bizim müşterilerimizden biri 150 mikron kalınlığında ZERUST Ferrous torbayı bir teste tabi tuttular. Test torbanın fabrikadaki değişik noktalara Ekim ayından Nisan’a kadar olan süre boyunca bırakılmasıyla gerçekleştirildi. Yerlerden biri fabrikanın araç parkı içerisinde bir treylerin altıydı. ZERUST torbanın test sonucunda torba tamamen su içerisindeydi ve ürün korozyona uğramamıştı. Bu testtin bizde bıraktığı izlenim, eğer torba Ekim ayından Nisan’a kadar su ile doldurulsa dahi ürün korozyona uğramayacaktı. Bu testten edindiğimiz fikir ise m³ başına ölçülen miligram nemin istatistiksel olarak VCI ürünü belirlemede bir anlamı olmadığıdır.
VCI moleküllerinin bir hareketi vardır. Çünkü bu moleküller ortamın hava basıncından daha yüksek bir buhar basıncına(enerjisi) sahiptir. Bir kere VCI molekülleri havaya yanlızca difüze ederek yayılırlar, bu hava akımı hava sıcaklığının yükselip alçalmasıyla meydana gelir. Bu doğal işlem bir odadaki toz zerreciklerinin hareket etmesiyle aynıdır. VCI molekülleri VCI filmlerden sıçramaz ve durmaz. ZERUST filmleri 2m. X 2m. X 4m. hacimde, ölçümlerin yapıldığı CKD uygulamalarında başarı ile kullanılmaktadırlar. VCI formülasyonunun düşük buhar basıncı bazında, yaklaşık 10-12mm Hg’ de , biliyoruzki VCI molekülleri metrelerce mesafeye kesinlikle sıçramayacaklardır. Difüzyon yalnızca kapalı bir hazne içerisindeki moleküllerin nasıl yayıldığını oransal olarak açıklamaktadır.
Uluslar arası anlamda VCI endüstrisinde kabul edilen ilk test prosedürü U.S. Federal Test Method Standart 4031’dir. Bu test yöntemi VCI ürünlerine ticari anlamda ilk kez uygulanan DICHAN testinin ardından Amerikan Askeri(Military) otoritelerince geliştirilmiştir. DICHAN’ın mucidi ise Shell Oil şirketidir. Shell patentli DICHAN bir tozdur ve üretim ve pazarlama hakkı lisanslıdır. DICHAN Amerikan Silahlı Kuvvetleri’yle birlikte piyasada yaygın olarak bulunmaktadır. Amerikan satınalma prosedürleri şartlara uyan DICHAN dağıtıcılarından, ilk önce DICHAN numunelerini onaylı ve belgeli olması için test amaçlı ister ve daha sonra onay verilir. Bu dağıtıcılar tekliflerin kabul işleminden evvel aynı testten geçmek zorunluğundadır. U.S. Federal Test Method Standardı bu ihtiyaçları kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu test metodu dünyada birçok ordularda kullanılmaktadır. Bu test NTIC tarafından kendi Kalite Kontrol Test işlemlerine de adapte edilmiştir. Not: Bu metod yalnızca demir içeren metaller içindir. Demir içermeyen metallerde NTIC kendi çevre çemberlerini test için kullanmaktadır.
VCI formülasyonları katı haldedir. Beklenmelidir ki VCI formülasyonu yüksek konsantrasyonlu filmler ile Nem İletim Katsayısının azaltılmasıdır.
7 nolu soruyu referans alınız. Hiç şüphe yoktur ki, bir VCI formülasyonu için, nem iletimi düşükken VCI formülasyonu paketin tüm korumasında daha etken olmaktadır.
7 ve 11 nolu soruları referans alınız. İnce filmler nem iletimine daha büyük direnç gösterir. Kalın filmlerden daha iyi bir koruma beklenmelidir.
U.S. Federal Test Metod’un kısa bir versiyonu vardır, bu oranı belirlemek için fonksiyonel olan eski bir VCI film için bu test metodu kullanılabilir. Bu test için film numunesinin bizim laboratuvarımıza gönderilmesi istenir. Buna rağmen diğer basit bir testi uygulamakta mümkündür. Bu ticari olarak mümkün olan kağıt “ nitrit test çubuğu”’dur. Bu bizim VCI filmlerin nitrit bileşimini gösteren kalitesel bir ölçümdür. Bu basit test yerinde yapılabilir.
VCI film içindeki VCI formülasyonunun miktarını ölçmek için laboratuvar ekipmanları ve yöntemleri bulunmaktadır. NTIC bu teknikleri ek bir kalite kontrol olarak kendi filmlerinde kullanmaktadır.
3 nolu soruyu referans alınız. Her zaman önerilen VCI filmlerin mümkün olduğu kadar temiz olarak depolanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla kullanılmayan VCI filmlerini karton kutular içinde veya sarılarak depolanması iyi bir pratik uygulamadır.
ZERUST filmlerin ısıl yöntemle kapatılması şart değildir. Küçük ZERUST torbaların kendi ağızları katlanarak ve zımbalanarak veya bantlanarak kapatılabilir. Büyük torbalar, örneğin otomobil motorlarının kullanıldığı torbalar üzeri(bantla/iple) sarılarak ve bağlanarak kapatılabilir. ZERUST torbalar ahşap sandıklarda veya oluklu kartonlarda(mukavva v.s.) iç kaplama malzemesi olarak kullanılıp kolayca ağızları katlanarak kapanabilir. Tüm şartlarda önceden de açıklandığı gibi, torbanın kenarlarından içine doğru giren hava akımı engellenmelidir.
VCI buharları yalnızca bir paket içerisindeki ulaşabilecekleri metal yüzeyleri korurlar. Eğer VCI buharının ulaşamayabileceği tapalı delikler, iç hazne gibi karmaşık yerler var ise bu gibi malzeme iç yüzeylerinde ek ZERUST ürünleri ile uygulama yapılabilir. NTIC tarafından yapılan çalışmalar göstermektedir ki, ZERUST torba içerisindeki VCI miktarı oldukça yeterlidir, büyük bir torba içerisindeki ürünleri korumak için 2mx2mx4m kadar bir ZERUST torba test edildi ve VCI buharının tüm malzeme yüzeylerine ulaşabileceği bu çalışmalar ile sağlandı. ZERUST ürün gamı oldukça geniştir, VCI’lı yumuşak, sert, güçlendirilmiş esnek v.s. kullanıcıya optimum paketleme çözüm imkanları sunar.
Korozyonlu bir şekilde ZERUST filme malzeme paketlendiğinde, korozyon sürecinin bundan sonra ilerlememesi ve durması beklenebilir.
Islak malzemeler ZERUST veya herhangi bir VCI filme paketlendiklerinde belirli bir oranda korozyonun meydana gelmesi beklenebilir. Korozyon miktarı paket içerisindeki VCI formülasyonunun doymuş hale gelinceye kadar zamanın bir fonksiyonu olarak geçen sürede ortaya çıkar. Korozyon VCI formülasyonunun, parça üzerindeki neme ve suyun pH değerine bağlı olarak etkinliğini kırmaya çalışır.
Parçanın paketten dışarı çıkan kısmı korunmayacaktır. Torbanın içerisinde kalan kısım ise korunmaya devam edecektir. Eğer torba içine girecek hava akımını önleyemeyecek şekilde yırtılmışsa, korozyon oldukça mümkündür. Korozyon miktarı torbanın içerisine giren serbest hava derecesine ve hava kalitesine bağlı olarak orantılanabilecek şekilde oluşacaktır.
Evet, VCI’lı ürünler pasa karşı koruyucu yağlarla birlikte kullanılabilir. Bu tip uygulamalarda VCI’lı ürünler parçaların koruyucu yağ ile kaplı kısımlarına korozyon engelleme işlevini sağlamayacaktır. Ancak, yağ parça yüzeylerinden ince bir şekilde aktığında yağ kaplaması çok incelecek şekilde boşluklar oluşturacaktır, bu durumda VCI buharı boşlukları kapatarak korozyon engelleme fonksiyonunu yerine getirir. Uygulamadaki yanlışlıklardan dolayı koruyucu yağ kaplaması parçanın tüm yüzeylerine ulaşmayabilir. Bu tip durumlarda da VCI’lı ürünler bu tip yüzeyleri koruyabilecektir. VCI’lı ürünlerle birlikte kullanılan koruyucu yağların uygunluk açısından teste tabii tutulmaları tavsiye edilir. Her iki ürününde içerdiği kimyasalların uyumsuz olabileceğinden korozyonu tetikleyebilir.
VCI’lı bir ortamda nem alıcıların varlığı VCI etkisini azaltmayacaktır.
Galvanizli çelik demir içeren ve içermeyen metallerden oluşmaktadır. Bundan dolayı ZERUST Multimetal(Çok metalli) film kullanılır.
ZERUST Ferrous(demir içeren) filmin, demir içermeyen metallerde kullanılarak bir koruma sağlaması önerilmez. Film, buna rağmen demir içermeyen parça yüzeylerine etki etmeye çalışacaktır.
ZERUST Multimetal filmden ziyade demir içeren(ferrous) metal korumasında ZERUST Ferrous film kullanılması her zaman önerilir. ZERUST Multimetal filmdeki VCI formülasyonu, demir içeren ve içermeyen metallerde korozyonun aynı(eş) zamanda engellenmesini sağlamak için geliştirilmiş bir VCI formülasyonudur ve sonuçta uygun olan bir formülasyondur. ZERUST Multimetal film demir içeren metallerde, ZERUST Ferrous fimin demir içeren metallerdeki kullanımına göre bakıldığında yaklaşık %95 bazda etkilidir.
(Kaynak, kaynatılan noktaya bitişik olan yerlere bir kaplama bırakır. Bu kaplama VCI korumasını geçirmeyebilir. Yüzeylerin kumlamasında(zımpara kağıdından) arta kalan atıkların yüzey üzerinde kalması durumu ortaya çıkabilir. Bu atıklar VCI buharından sağlanabilecek korumayı engelleyebilir. Bu tip durumlarda testlere bakıp hareket etmek gerekebilir).
Elektron izleme enstrümanı ile gerçekleştirilen testler göstermektedir ki, tüm VCI izleri parça paketten çıkarıldıktan sonra 2-4 saat arasında parça yüzeylerini terk etmektedir.
Doymuş durum için gerekli süre, paket hacminin ve sıcaklığının bir fonksiyonudur. Koruma VCI buharının metal yüzeylerine ulaşmasıyla birlikte başlar ve maksimum koruma paketin komple doymuş hale gelmesiyle olur. Sıcaklık yüksek olursa doyma süresi kısalır. Tipik fabrika ortamlarında ve tipik CKD paketlemesinde doyma süresi 12 saatten 24 saate kadar sürer.
Filmlerin fiziksel özellikleri noktasından hareketle, koekstrüde filmler için reçine seçimi dikkate alınmalıdır aksi taktirde filmlerin belirgin ve istenmeyen kıvrımları olacaktır. Monoekstrüde filmlerde de bu konuda şüphe yoktur. NTIC her iki tip üründeki servis ömrü ve esdeğer korumayı ele alarak her iki film konsrüksüyonuyla testler yapmaktadır.
ZERUST filmlerdeki temas ve soluma riskleri yoktur, buna dair test verileri NTIC’de bulunmaktadır.
ZERUST VCI’lı ürünler elektrik veya elektronik parçaları olumsuz olarak etkilememektedir, buna dair test verileri NTIC’de bulunmaktadır.
VCI filmi buhar fazlı ve temaslı korumayı birlikte sağlamaktadır. Sonuçta filmle direk temas eden parçanın her yüzeyinde koruma sağlanır. Bu tozla/düz (VCI’sız) filmle uygulamalarda geçerli değildir. Tozla/düz filmle olan yaklaşımda, düz filmle direk temas içindeki parça yüzeylerinde koruma sağlanamayacaktır. Bu bir ana dezavantajdır. Etkili olarak her yüzeye yapılan koruyucu bir yağlama ve paketleme işlemi VCI filmle yapılan uygulamalara eşdeğer olarak düşünülebilir.
Otomotiv parçalarının (motor,gövde parçaları, yedek parçalar v.s.) üretimini yapan şirketlerde, metal parça ihracatçılarında ve “temiz, kuru ve korozyonsuz” şartlarda malzemeleri teslim almak isteyen ve gönderen firmalarda, pasa karşı metodlar gerektiren uygulama yapan montaj firmalarında bu konuda çok kuvvetli bir arzu ve yaygın bir kullanım vardır. Bu trend malzemeleri teslim alan ve yükleme yapan organizasyonlarca açıkca bir maliyet azaltılması ve tasarruf ölçütü olarak başlatılmıştı. Yağ ile kaplı gelen malzemelerin temizliği pahalı, zaman harcayan, çevreyi kirleten ve pis bir işlemdi. Kanuna uygun olarak atıklar için, solventlere v.s. ihtiyaç vardı(aynı zamanda arıtma tesisi işletim maliyetleri de artmaktadır). Sonuçta son montaj işlemi için, anında hazır olması gereken her parçanın temininde fiyat avantajını iyi bilen montajcılardan ve malzeme alıcılardan böylesine yeni kuru olan ve pasa karşı malzemeler için bir baskı doğdu. Bu baskı şirketlerin yetenekleri çerçevesinde toplam ürün maliyetlerini azaltmak ve global pazarda rekabet içinde kalmak için “global pazar”’ın acil ihtiyaçları ile çakıştı. Paketleme malzemelerinde Uçucu Korozyon Önleyicilerin (VCI) sağlanması “kuru, temiz ve korozyon olmayan” basit, düşük işçilikli ve anında paketleme sağlayan bir teslimat seçeneğini ortaya çıkarmaktadır. Plastik VCI filmler, örneğin geri kazanımı olabilir veya bazı durumlarda tekrar kullanılabilir, örtü şeklinde veya torba ürünler istenilen ölçülere göre esnetilebilir v.s. Bütün bunlarla birlikte, bu kuru yöntemler kullanıcıya optimum bir fayda sağlayarak malzemenin fonksiyonunu etkilemeyen bir ihtiyaçtır. Diğer yandan prensipte pasa karşı korozyon önlenmesi maksadıyla koruyucu yağ kullanımı ise parça yüzeylerine ayrıca bir temizleyici uygulamasını gerektirmekteydi. Basitçe kaplanan koruyucu yağlar, müşterilere etkisiz temizleme yöntemleri ve bu problemleri yansıtmaktadır. Düzgün temiz parça yüzeyleri için temel gereklilik VCI paketleme yöntemleri ve malzemelerinin optimum bir şekilde kullanımıdır. Eğer bu gereklilik karşılanırsa, parçaların temiz, kuru ve korozyonsuz teslimatları sağlanır. VCI’lı malzemelerle koruma yöntemlerinin uygulandığı alanlarda başarı elde edilmiştir. Böylece fabrika yağ temizleme işlemlerinde, işletme masraflarının düşürülmesiyle sonuçlanan ilk arzu toplam işletme masraflarındaki maliyet düşümünü de sağlamaktadır. Temiz ve kuru pasa karşı alınan yöntemler ve malzemeler için ortaya çıkan bu önemli trend sonuçta fabrika proseslerinde potansiyel tasarruflar sağlar ve bu yolla yakın, orta ve uzun vadeli gelecekte başarı için gözüken manzara mükemmeldir. Geliştirilmiş, test edilmiş ve kullanılan yeni VCI formülasyonları, ürünlerin hazırlanmasında gittikçe itibar gören passız yüklemeler için kuru yöntemli yaklaşımın tüm avantajlarını taşımaktadır.
NTIC ve ortaklıkları ABD ve Almanya’daki laboratuvarlarında Ürün geliştirme ve test işlemlerini yapmaktadırlar. Bu tesisler Kalite Kontrol, Yeni Ürün Geliştirme ve müşterilerin uygulamasına yöneliktir. İnanıyoruz ki NTIC ve ortaklarının (JV) rakiplerinin çoğalmasına imkan vermeyecek şekilde, müşterilerimizden ek maliyetler talep etmeden endüstriyel dünya çapında 26 ortaklığımızdan oluşan federasyon aracılığıyla müşterilerimize iyi seviyelerde hizmetler sunmaktayız. Müşterilerimize ürün yükleme noktasından olduğu kadar teslimat noktasına kadar maliyetleri düşüren, çok hızlı bir şekilde yeni uygulamalar sağlayarak ve maliyetleri azaltarak kabiliyetimizle istekli ve gönüllü olarak yardımcı olmaktayız. Personelimizin yıllarca edinmiş oldukları üstün tecrübeleri ile laboratuvarlarımızda yeni paketleme malzemeleri müşterilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda test edilebilmekte ve yeni uygulama yöntemleri tartışılabilmektedir. Örnek olarak federasyonumuzun geçmişteki tipik bir yardımında, büyük parçaları paketleme yapan bir otomotiv ürünleri müşterimizce özel olarak tariflenen fiziki boyutlarıyla olduğu kadar VCI özelliklerini de içeren bir VCI filminin geliştirme çalışmasını yapabilmekteyiz.
- Parçalar + ZERUST uygulama? - Parçalar + korozyona karşı yağlama + ZERUST uygulama? - Parçalar + korozyona karşı yağlama + ZERUST uygulama + sıkı koruma malzemesi? Listeli tüm paketleme alternatifleri uygun koruma sağlayabilir. Parçanın bağlı olduğu aşağıdaki faktörler için hangi durumun en iyi olduğu kararı ise; - Paketin dayanıklılığı için beklenen fiziksel şartlar, - Paketin dayanıklılığı için beklenen atmosferik şartlar, - Paketten beklenen koruma süresi, - Yapılacak paketleme şekli, İnanıyoruz ki bir alternatifin diğerlerine göre seçilmesi için hesaptaki alternatifler üzerinde olması muhtemel tüm etkilerden bahsetmemek bizi yanıltabilecektir. Örneğin bir kıtadan diğerine gemi ile daha sonra da teslimat noktasına kadar kamyon ile çelik bir konteyner içinde nakledilecek ZERUST bir torba içindeki işlenmiş bir motor bloğu ile yalnızca ahşap bir palet üzerinde ZERUST bir torba içinde bir kamyona yerleştirilen aynı şekilde işlenmiş bir motor bloğu aynı şartlarda değildir. NTIC’in amacı parçaların her zaman temiz, kuru ve korozyonsuz olarak herhangi ek bir koruma yağı v.s. kullanmadan teslim edilmesidir. Eğer ZERUST ürünlerle birlikte pasa karşı koruma yağları kullanılıp ardından ZERUST korozyon durdurucu elemanlar kullanılıyorsa bu ikincil veya destekleyici bir rol oynayacaktır. ZERUST buharının ulaşamayabileceği parçadaki noktalardan dolayı korozyona karşı yağ kullanımı ek bir önlemdir. Yağ kullanımının dezavantajlarından birisi de zamanın geçmesiyle birlikte yağ akacak ve ikincil bir koruma kaynağı olmadığından ve yağ kaplamasının çok incelmesinden dolayı oluşan çatlaklardan(yarıklardan) korozyon başlayacaktır. Tabii ki seçilecek yağ çatlak noktasında ki incelme ihtimalini ortadan kaldırabilecek şekilde yoğun ve yapışkan olabilir fakat düzgün taşımayı sağlamak için bu tip yağların kullanımı zor ve maliyeti ise yüksektir. Ek olarak yapılacak güçlendirilmiş dış sargı tabii ki neme karşı direnci arttırdığı kadarıyla fiziksel bir hasara karşı da dayanım sağlar. Bu tip önlemler paketin iç kısmında ki statik doyma noktasına kolay ulaşılması ve VCI tüketiminin durmasından dolayı ZERUST VCI’ın ömrünü etkili bir şekilde arttırır. Bu tip bir paketleme çok sağlam ve tekilidir fakat özellikle malzemelerin hazırlanması ve zaman olarak maliyetlidir. Malzemenin fiziksel hasara karşı korunması limitlerinde ve parça yüzeylerini kuru şartlarda sağlayacak şekilde paketin hazırlanması ve tasarımı dikkate alınırsa yalnızca “parça üzerine ZERUST uygulama” alternatifi iyi bir şekilde ürünü koruyacak ve bu üç alternatif içerisinden özellikle en uygun maliyetli alternatif olacaktır.
Yeni ZERUST film elde etmek için ZERUST atıklar kullanılabilir fakat her seferinde ZERUST masterbatch(katkı) eklenmelidir, atık film içerisindeki ZERUST özel katkı ise tekrar kazanılamaz.
Korozyon önleme alternatiflerindeki özelliklerin uygulanması ile ZERUST korumasının karşılaştırması bu sorunun cevabıdır, paketleme işlemi ve paketleme çözümleri için zaman kayıpları ne kadardır. Bu durumları dikkate alarak bazı örneklere gözatalım; Örnek 1. Nem alıcılara karşı VCI kapsüllerin karşılaştırması; Küresel çelik tankların iç yüzeylerinin korunmasında bir nükleer santralde ZERUST kapsüller ile bir torba nem alıcı teste tabii tutulmuşlardır. Tanklar Yaz koşullarında dışarıda depolanmaktadır. Sonuçlar göstermektedir ki her iki üründe tankların iç yüzeylerinin korumasını sağlamıştır, fakat nem alıcılar her üç ayda bir tankların içinden alınmış ve bir fırında kurutulmuştur. Nem alıcılar ile çözüm daha pahalıya malolmuştur bu bir dezavantajdır. Nem alıcıların belirli bir planlama ile kişilerce alınıp kurutma işlemine tabi tutulmaları gereklidir, bu ayrı bir dezavantajdır. Daha da önemlisi eğer teknik personel bir kurutma çevrimini unutursa korozyon ortaya çıkar, bu da üçüncü bir dezavantajdır. ZERUST kapsülde bu dezavantajların hiçbiri bulunmamaktadır. Örnek 2. Yağla korunmuş motor blokları; ZERUST torbalar kullanılarak işlenmiş motor blokların uluslar arası deniz taşıması için bir test gerçekleştirilmiştir. Firma mevcutta kullandıkları çok ağır yağlı koruma şartlarından ziyade motor bloklarını kuru bir ortamda taşımak için bize başvurmuştur. Motor bloklarının prosesindeki sonraki adımlar yıkama ve kurutma işlemiydi. Firma bulmuş olduğu kurutma ekipmanı ve prosedürlerine rağmen VCI koruması için yeterli kurulukta blok hazırlanmasını sağlayabilecekti. Su, yoğun olarak hiçbir zaman motor bloğunun tapalı deliklerinden ve bloklarda korozyon yaratan deliklerden atılmadı, bu tip bir durumda ağır koruma yağı başarılı olabilmekteydi. Motor bloğunu komple korumayarak, ilave ZERUST torba kullanılarak, bu noktalara da hafif yağ uygulayarak problem çözüldü. Test göstermektedir ki firmanın kurutma prosesi onlar için dezavantajlıydı. ZERUST film deliklerde hafif yağ kullanımına imkan veriyordu, böylece bu yağı uygulamak ve kaldırmak çok daha kolay ve zahmetsizdi, böylece firma için daha avantajlı bir pozisyon yaratılmış oldu. Örnek 3. Parmak izi korozyonu; VCI’lı ürünler parmaklardan gelen korozyon izlerini metal yüzeyler üzerinde kaldırmaz. Yalnızca özel formüllü yağlar yüzeylerden parmak izlerini kaldırır. VCI kullanımı işçilerde eldiven takılmasını gerektirir.
Lütfen ilk önce birinci sorunun yanıtına bakınız. Buradaki veri ZERUST Ferrous filmlerde %3’lük yüklenen VCI katkısıyla ilgilidir. VCI prosedürlerinde hesaplanan film içerisindeki VCI katkı malzemesi diğerlerinden kimyasal olarak farklıdır. Katkı malzemesi hakkında miktar ve kalite detayları öncelikle düşünülür. Katkı için verilen daha çok katkı malzemesi yüzdesi filme daha uzun depolama ve koruma ömrü sağlar. Fakat katkı malzemelerinin katı kimyasal formülasyonları ve büyük VCI parçacık boyutlarından daha zayıf ve çok gözenekli VCI filmi oluşacağından filme eklenebilecek katkı malzemesi miktarı limitlidir. Filmdeki VCI ömrü ile bir VCI filmin fiziksel özelliklere dayanımı arasında çok sıkı bir denge olmalıdır. Bir VCI film içinde doymayı sağlayacak şekilde yeterli derecede katkı malzemesi varsa, filme daha sonra fazladan katkı malzemesi ilave etmek torba içindeki VCI moleküllerinin miktarını doyma noktasında arttırmayacaktır. Torba sıcaklığı yalnızca doyma noktasında torba içindeki VCI moleküllerinin miktarını kontrol eder. Katkı miktarı ise yalnızca filmin ömrüyle ilişkilidir.
Korumada ki özel bir süre için minimum miktarlarda VCI katkısı belirleyebilmek için özel bir geliştirme programı başlatılabilir. Bu proğram karmaşık olabilecektir fakat filmin maruz kalabileceği (sıcaklık, nem v.s.) şartları da göz önünde tutmak gerekir. Bir uygulama için minimum VCI miktarı kullanmaktan çok basitçe filmi inceltmek daha pratik gözükebilmektedir
Daha iyi bir korumayı sağlayacak şekilde düz polietilen film ile ZERUST filmin bir arada kullanıldığı uygulamalar vardır. Örneğin: Ahşap ve karton kutulara karşı, Sıralı bir şekilde ahşap palet üzerine veya alt kısımları ahşap bir malzemeye oturtulan ürünler tabii ki ahşap veya kartonla direk teması kesen ZERUST filmlerle izole edilmelidir. Bazen, parçalar ağır ve ahşap/kartona temastan dolayı hasar görebilecekse, ZERUST film ahşaptan veya kartondan gelen asitleri engellemek veya parça yüzeyi ile ahşap/karton arasında temas noktasındaki kuvveti sağlamak için yeterince dayanımlı olmayabilir. Böyle durumlarda ahşap/karton ile parça yüzeyi arasına ek olarak izolasyonu sağlayan düz bir film takviyesi yapılabilir. Örnek: Ahşap yüzeylere kaplanan Zerust Torbalar, Zerust torbalar tipik olarak ahşap iç yüzeylerine bir tabaka oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu kutular teslim noktalarına sürpriz oluşturacak bir şekilde içlerine büyük miktarlarda su alarak ulaşabilmektedir. Kutunun iç yüzey kısmına kaplanan düz polietilen film suyu iç kısımdan uzakta tuttuğu gözlenmektedir. Örnek: Su, Polietilen ve Yüksek Isı. Zerust torbalar silindirik ağır plastik konteynerlerin(taşıma kutularının) iç kaplamasında kullanılmaktaydı. Döküm parçalar daha sonra ZERUST torbaların içine yerleştirilerek torbaların üstü katlanarak kapatılıyordu ve plastik bir kapak konteynerin ağzına kapatılıyordu. Konteynerler dışarıda böylece muhafaza edilebiliyordu. Bazen üst sıradaki konteynerlerin plastik kapakları rüzgardan uçuyordu veya kapatılmıyordu. Geçen ilk yazda ise yalnızca üst sıradaki konteynerlerin içerisindeki döküm parçalar korozyona uğruyordu. Üst sırada kapakları olmayan veya uçuşan konteynerler haricinde hiçbir konteyner içerisindeki döküm parçaların korozyona uğramayıp yalnızca bu üst sıradakilerin korozyona uğrama nedeni NTIC’e soruldu. NTIC’in bulgusu ise yaz yağışlarından dolayı üst kısımlarda toplanan sulardan kaynaklanıyordu, ne zamanki güneş çıktığında ısınan su, polietilenin yapısal matriksine(dokusuna) etki ederek filmin nem iletim katsayısını arttırıyordu. Böylece üst kısımda biriken yoğun sular döküm parçalarda korozyon oluşumunu başlatıyordu. Bu problem düz bir polietilen torbanın konteynerlerin iç yüzeylerini koruyacak şekilde kapatmasıyla çözümlendi.
İlk önce su içerisindeki özel katkılar belirtilmeden su korozyon nedeni olarak tanımlanmaktaydı. Korozyonu ortadan kaldıracak nitelikte yerleştirilen su filtrasyon sistemleri ise başarılı değildir.
ZERUST literatüründe belirtildiği gibi demir içeren metallerin korunmasında kullanılan tüm ZERUST ürünleri U.S. Federal Test Method 101C, Method 4031’den geçmelidir. U.S. Federal Test Method 101C Amerikalı kurumların demir içerikli metallerin korunmasında VCI’lı malzemelerin sınıflandırılması ve kalitesinin kontrolu için kullandıkları geçerli bir testtir. Sonuçta bu test dünyanın bir çok yerinde demir içerikli metaller için VCI buharlarının, korozyon yayılımı önleme kabiliyetini ölçmede bir temel oluşturmaktadır. Zerust filmlerdeki fiziksel kabiliyetler de üretici tarafından test edilmektedir. ZERUST VCI katkısının belirlenmesinde diğer bir alternatif test ise mümkündür. Bu yöntem ZERUST film içerisindeki nitrit bileşimlerinin ölçülebilmesi için Merck Company şirketinin bir ürünü olan Merckoquant 10007 kodlu Nitrit test çubuğudur. Bu test Method 101C’deki test sonuçlarının yıllar boyu karşılaştırılmasında etkili bir yöntemdir.
Önemli olan ZERUST katkı maddesidir ve bu katkı maddesi yalnızca tek bir yerde, NTIC fabrikasında üretilmektedir. Tüm ZERUST katkı maddeleri NTIC ortaklarına ulaşmadan evvel sıkı bir şekilde kalite ölçüm ve testlerinden geçmektedir
ZERUST filmleri depoda temiz bir şekilde tutmak pratikte iyidir. Basitçe filmleri orijinal ambalajları içerisinde veya üzerini polietilen bir filmle sararak veya polietilen bir torbanın içerisine koyarak tutmak etkilidir.
Parçanın boyutuyla ilgili olarak, örneğin bağlantı çubukları tek başlarına paketleme için küçüktür veya sıralar halinde paketlemek içinse de büyüktür. Ürün tipine göre en uygun çalışma ZERUST tarafından müşterilerine önerilebilmektedir. Çok küçük parçaların paketlenmesiyle ilgili olarak parçaların birbirleri ile temasından bir korozyon meydana gelebilir, NTIC tecrübelerinden yola çıkarak sahada ürün ve uygulamaya göre yapılacak denemeler ve etkin yöntemin belirlenmesi laboratuvar çalışmalarına göre daha iyi sonuç verebilir.
Elektron taraması kullanan müşteri testleri göstermektedir ki VCI ortamından ayrılan parçalar yaklaşık 3 saat VCI moleküllerini yüzeylerinde tutabilmektedir. Parçada beklenen korozyon önce zaman peryoduna bağlı olarak parçadaki temizlik, parçanın çevresindeki atmosferik şartlar (bağıl nem, kirlilik, sıcaklık vs.) gibi faktörlere bağlıdır. NTIC kendi formülasyonu olan VCI’lı ortamdan çıkardığı metal numuneleri alkol ile temizleyerek ofisinde masalar üzerinde numunelerde herhangi bir korozyon etkisi gözlenmeden de günler boyunca bırakarak test etmiştir.
Eğer mukavva parçaları aynı sıra içerisinde birbirlerinden ayırmak için veya sıraları birbirinden ayırmak için kullanılacaksa, ZERUST film mukavva üzerine kaplanabilir veya ZERUST torba içerisine konulabilir. Mukavva kutu haline çevrilecekse latex/VCI ile kaplanabilir bu kaplama mukavvanın katlandığında iç yüzeyini kaplayacak şekilde uygulanabilir.
Zerust kapsüllerden gümüşlerin kararmasının önlenmesinde son derece başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Günlük yaşantımızdaki diğer uygulamalara ise silahların korozyondan korunması için üretilen kılıfları, alet çantalarının paslamasını önleyecek örtüleri örnek gösterebiliriz.
Zerust- VCI ürünlerinin sağladığı faydaların başında korozyonu önlemede kesin, temiz, kuru ve ekonomik çözümler üretmesi gelir.Ambalajlama esnasında sağlanan kolaylık ve pratiklik, ambalajların açılması sırasında da sıvı yağların temizlenmesi gibi pis işlemlerin yaşanmaması sayesinde kendini gösterecektir.Bu sayede hem büyük kolaylık yaşanacak, hem de insan sağlığına ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkılarda bulunulmuş olunacaktır. Zerust-VCI tarafından korumaya alınmış ürünlere direkt ve endirekt katma değer sağlanır.Korozyonun kesin önlenmesinin yanısıra bu şekilde korunarak nakledilen bir ürünün değeri satınalıcılar gözünde önemli bir artış kazanır.
Zerust-VCI ürünleri uzun yıllardan beri dünyanın dört bir yanında tanınmakta ve başarıyla kullanılmaktadır. Türkiye’deki Joint-Venture ticari şirketi Fibro-NTI Ürün Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. sayesinde ülkemizde de kolaylıkla bu ürünlere ulaşılabilecek, bu konuda yaşanan sorunlar sona erdirilecektir. Dünya üzerinde geniş bir Joint-Venture ağına sahip bulunan NORTHERN TECHNOLOGIES INT.CORP. bünyesindeki AR-GE Laboratuarları ve seçkin araştırmacıları ile konuda büyük bir birikime sahiptir.Bu birikimlerin paylaşılmasın hususunda Türkiyedeki Joint Venture’u olarak bizler, FIBRO-NTI A.Ş., ülkemizdeki bütün kullanıcı ve araştırmacıların soru ve istekleri için yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.