Zerust Pas Önleyici Katkı Maddeleri ve Su Yumuşatıcıları

Zerust Pas Önleyici Katkı Maddeleri ve Su Yumuşatıcıları
...

AxxaVis™ HST-10

AxxaVis HST-10 toz katkı maddesi, basınçlı kapların hidrostatik testi için kullanılan suyu arıtır. Sertliği azaltarak, metallerde pas ve sert su kalıntılarına neden olan, belediye su kaynaklarında bulunan klor gibi iyonik kirleticileri aktifsizleştirerek korozyonu önler.

...

AxxaVis PX-05-AN

AxxaVis PX-05-AN bir toz katkı maddesi olup, durulama öncesi suya eklenince, temizlik proseslerinden kalan asitlerin nötr hale gelmesini sağlar. Zerust AxxaClean™ gibi pas giderme ve temizlik işlemlerinden kalan asitlerin neden olduğu, metallerdeki başlangıç korozyonunu önlemede kullanılır.

...

AxxaVis PX-10-HRD

AxxaVis PX-10-HRD, deiyonize su mevcut olmadığında, sert suyu yumuşatan bir toz katkı maddesidir. 700 ppm CaCO3’ya kadar sertlikte olan musluk suyunu arıtmada kullanılır. Tortu ve kir tabakaları önler. Axxatec ve AxxaWash™ konsantreleri gibi, seyreltme gerektiren Zerust ürünlerinin performansını arttırır.

ICT®700 Series RPs and Coatings

  Metals Protected       Application
Method
     
Zerust
Product Name

F
e
r
r
o
u
s

A
l
u
m
i
n
u
m
B
r
a
s
s
Z
i
n
c
C
o
p
p
e
r
Outdoor
Protection
Life
(up to)
Indoor
Protection
Life
(up to)*
Designed
for use
with
Packaging
Spray/
Fog
Brush Dip Formulation
Base
Surface
Finish
Health 
and
Safety*
Water-Based Coatings
Axxatec 77C
(4% dilution)
  Not
recommended
4 months Yes Water-based Thin, cloudy
visible
Axxatec 80C (2% dilution         Not recommended 6 months Yes Water-based Dry to touch, clear
Axxatec 80C (7.5% dilution)         Not recommended 12 months Yes Water-based Dry to touch, clear
Solvent-Based Coatings
Axxanol 34CD Not recommeded 6 months Yes Solvent-based Very thin oil
Oil-Based Coatings
Axxanol 33 Not recommended 8 months Yes Oil-based Thin oil
Axxanol 46-Bio   3 months 12 months No Bio-based oil Thin oil
Greases
Axxanol Spray-G 12 months 24 months Yes     Oil-based with solvents Thin oily grease
Axxanol Z-Maxx LV 12 months 24 months Yes     Oil-based Light grease (NLGI 0)
Axxanol Z-Maxx 12 months 24 months Yes     Oil-based Thick grease (NLGI 0)
VCI Oil Coatings
Axxanol 750 Not recommended 10 months Yes     Oil-based with barrier Thin oil

*Test before use on zinc and cadmium. Check with your Zerust technical representative for details. 

**These plus signs help identify products with positive safety and/or environmental properties. See our Health and Safety for more information. 

  Safe for People and the Environment

  Non-Hazardous Disposal

  Reduces Waste

Brochure